GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Nazwisko: Kwiatkowski (Naruszewo)