GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Antoni Gryziński
Pokolenie: 1
1. Antoni Gryziński