GENEALOGIA RODÓW POLSKICH
Wywód przodków: Franciszka Ostrowska
Pokolenie: 1
1. Franciszka Ostrowska